Your browser does not support JavaScript! Privacybeleid | MedicAnimal.nl
Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21.12.2020.

MedicAnimal Privacybeleid

Welkom bij de privacyverklaring van MedicAnimal.

We weten dat u geeft om hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld en we waarderen uw vertrouwen in ons om dat zorgvuldig en verstandig te doen. Deze kennisgeving zal u informeren over hoe wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en u vertellen over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Houd er rekening mee dat onze website links naar websites en applicaties van derden kan bevatten. Door op deze links te klikken of door deze connecties te maken, kan u derden in staat stellen gegevens over u te verzamelen of te delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

Onderstaande hoofdstukken zijn tevens links, zodat u door kunt klikken naar specifieke gebieden. Gebruik ook de woordenlijst aan het einde van het document om enkele van de gebruikte termen beter te begrijpen.

 1. Wie we zijn
 2. De gegevens die we over u verzamelen
 3. Hoe wij uw gegevens verzamelen
 4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken
 5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
 6. Internationale overdracht
 7. Dataveiligheid
 8. Dataretentie
 9. Uw wettelijke rechten
 10. Woordenlijst

1. Wie we zijn

MedicAnimal is de handelsnaam voor Kokoba Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer: 06060026) met maatschappelijke zetel op 15-19 Baker's Row, Londen, EC1R 3DG.

Deze website wordt beheerd en gecontroleerd door Kokoba Ltd, die de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking en verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring " MedicAnimal ", "wij", "ons" of "onze" genoemd).

We hebben een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. We hebben ook een "Artikel 27-vertegenwoordiger", Bert Naveau, aangesteld voor EU-klanten. Daarnaast hebben we een team van Nederlands sprekende klantenservicemedewerkers om u te helpen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief het verzoek om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met:

Contact Gegevens::

Email address: [email protected]

Postadres: Mr. Bert Naveau, Hermelijnweg 20, 4877 AE Etten-Leur, Netherland

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (https://ico.org.uk/). We zouden echter graag de kans krijgen om uw zorgen te behandelen, alvorens u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens inclusief uw volledige naam, titel, geboortedatum en gebruikersnaam of andere klantidentificatie.
 • Contact Gegevens inclusief factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens inclusief uw bank- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens waaronder details over betalingen van en naar u en andere details van producten of services die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens inclusief internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone, instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem, platform en andere technologische apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens met inbegrip van uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen door u, huisdierdetails, uw voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens inclusief informatie over hoe u onze website, producten en services gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens, inclusief uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (inclusief details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een contract dat we bij u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of proberen met u aan te gaan, uit te voeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
 • een bestelling plaatst voor onze producten of diensten;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • u zich abonneert op onze service of publicaties;
 • verzoekt om marketing naar u te versturen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • u ons commentaar geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Derden of publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke technische gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

(a)analyseproviders, zoals bv. Google, die buiten de EU zijn gevestigd;

(b)reclame-netwerken, zoals bv. Google AdWords, die binnen de EU zijn gevestigd; en

(c)zoekinformatie providers, zoals bv. Google, die binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Waar we het contract moeten uitvoeren, staan we op het punt om met u in zee te gaan of met u mee te gaan.
 • Waar dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Klik hier om meer te weten te komen over de soorten wettelijke bases waarop we zullen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve als we u via e-mail of sms directe marketingcommunicatie van derden sturen en toestemming is vereist om dit te doen. U hebt het recht om de toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgrondslagen we afhankelijk zijn om dit te doen. We hebben ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen.

Hou er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel / Activiteit

Type gegevens

Legale basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

Om u als nieuwe klant te registreren

(a) Identiteit

(b) Contact

Uitvoering van een contract met u

Om uw bestelling te verwerken en af ​​te leveren , inclusief:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Ontvangen en verhalen van  geld dat aan ons is verschuldigd

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)

Om deel te kunnen nemen aan een prijstrekking, competitie of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die wij aan u aanbieden

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)

Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien )

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben een pagina met accountinstellingen opgesteld waarop u bepaalde beslissingen over uw gebruik van persoonlijke gegevens kunt nemen en nemen, naast de volgende mechanismen voor het beheren van persoonlijke gegevens:

Promotionele aanbiedingen van ons

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als :

 1. u informatie bij ons opgevraagd hebt en hebt meegewerkt aan marketingcommunicatie door u aan te melden voor onze nieuwsbrieven;
 2. u heeft gevraagd naar of u goederen of diensten bij ons gekocht hebt en u hebt niet geannuleerd om die marketing te ontvangen; of
 3. u heeft zich aangemeld voor het ontvangen van marketing e-mailcommunicatie na een e-mail van ons, waar u zich als klant hebt aangemeld maar nog niet eerder goederen of services hebt gekocht .

Let op: alleen de eerste en derde opties zijn afhankelijk van uw toestemming. Waar de tweede optie van toepassing is, zullen we u marketingcommunicatie toesturen op de wettelijke basis van onze legitieme belangen.

Marketing van derden

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in verkrijgen voordat we uw persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven dan Kokoba Limited voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons, of derde partijen, vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door u aan te melden bij de website en de relevante vakjes in of uit te schakelen om uw marketingvoorkeuren aan te passen of door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door ons op eender welk moment te contacteren.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product / service-aankoop, product / service-ervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, hou er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en klik hier.

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neemt u dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten, die ons daartoe in staat stelt.

Hou er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden de Europese Commissie een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. 
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Let op: voor alle betalingen die PayPal verwerkt, is PayPal een afzonderlijke en onafhankelijke beheerder van uw gegevens en wordt u geadviseerd om hun privacyverklaring te lezen.

6. Internationale overdracht

Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of benaderd worden op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die hiertoe een zakelijke behoefte. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. Dataretentie

Hoe lang gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) zeven jaar bewaren nadat ze niet langer klanten volgens fiscale en wettelijke doeleinden zijn. We controleren onze gegevens elk kwartaal om na te gaan of de gegevens de bewaartermijn hebben bereikt en verwijderen deze gegevens voor zover technisch mogelijk.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Vraag om verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten conform de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over deze rechten:

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen , u een e-mail naar

[email protected]

Normaal gesproken zijn er geen kosten

U hoeft geen vergoeding te betalen voor tovegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

10. Woordenlijst

RECHTMATIGE BASIS

Rechtmatig belang betekent de interesse van ons bedrijf bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen de bovenhand nemen op de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn). U kunt meer informatie krijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Het uitvoeren van een contract betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting houdt in: het verwerken van uw persoonlijke gegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij onderhevig zijn.

DERDEN

Interne derde partijen

Andere bedrijven in onze uitgebreide groep en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk die ons juridische en financiële diensten bieden, die optreden als gezamenlijke controleurs of als verwerkers.

Externe Derden

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers binnen de EU die IT, logistiek, betalingsproviders en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controleurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars binnen de EU die advies, bankdiensten, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht tot:

Verzoek om toegang

tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek voor een persoon"). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.

Verzoek om correctie

van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek om verwijdering

van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, wat u op het moment van uw aanvraag zal worden meegedeeld.

Bezwaar tegen de verwerking

van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken, die voorgaan op uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking

van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Vraag de overdracht

van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor ons om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u te sluiten.

Intrekking van toestemming op elk moment

waar we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die worden uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is, op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Privacybeleid